DOKUMETNY K POŘÁDÁNÍ TRÉNINKŮ A ZÁPASŮ

TRENÉŘI, stáhněte si, přečtěte a vyplňte prosím dokumenty v tomto článku.

Aby bylo možné alespoň v omezené míře v současné, pro sport nepříznivé, situaci pořádat v rámci Sportovní haly Most sportovní akce, je nutné, aby trenéři zajistily vyplnění přiložených dokumentů.

 - trenéři zajistí vyplnění čestného prohlášení od všech sportovců. Za nezletilé musí potvrdit čestné prohlášení rodič nebo zákonný zástupce.

 - čestné prohlášení se vztahuje i na trenéry

 - čestná prohlášení předložte před vstupem na sportoviště obsluze nebo na recepci, bez něj nebudete vpuštěni

- trenéři vyplní účastn všech oso, včetně sebe a po každém tréninku ho odevzdají na recepci

Bližší informace jsou v dokumentu Oznámení k provozu sportovišť.

 

download.jpg oznámení k provozu sportovišť

download.jpg jmenný seznam sportujících 7.5.2020

download.jpg Poučení trenérů 7.5.2020

download.jpg Čestné prohlášení zletilé osoby 7.5.2020

download.jpg Čestné prohlášení nezletilé osoby 7.5.2020